Es, kā Ērikas un Pētera Antonu kursu vecbiedrs, iesaku pieteikties un apmeklēt viņu veselības kursus. Būsiet gandarīti par gūtajām zināšanām.Arī es zinu, ka līdzšinējās metodes vairs nestrādā, nepalīdz.Mēs esam iegājuši pilnīgi jaunā enerģētiski informatīvajā laukā un lai izmantotu šīs Enerģijas ir nepieciešamas jaunas zināšanas.Šie Pasaules pārvērtību procesi skars ikvienu, jo nekas vairs nebūs pa vecam. Un neceriet, ka šie procesi neskars Jūs.Atveseļošanās kurss „Veselība Jaunajā Laikmetā” notiks Rīgā.
Skatīt šo saiti:

http://veselibastreneri.1s.lv/240-jauns-kurss-2013g-janvari/